O ústave

ORGANIZÁCIA A SLUŽBY
VETERINÁRNEHO A POTRAVINOVÉHO ÚSTAVU KOŠICE

RIADITEĽ
Kancelária riaditeľaMVDr. Gabriela Gadusová
Riadenie kvality – manažérIng. Ingrid Hajduková

CENTRÁLNY PRÍJEM
Mgr. Gabriela Sýkorová

ODBOR ZDRAVIA ZVIERAT
Oddelenie všeobecnej a špeciálnej bakteriológieMVDr. Gabriela Gadusová
Oddelenie parazitológie, molekulárnej biológie,
skriningových metód
MVDr. Erika Mišková
Oddelenie patologickej anatómie a mykológieMVDr. Martin Oravec

ODBOR HYGIENICKÝCH DISCIPLÍN
Oddelenie hygieny potravín a krmívMVDr. Štefánia Pirčová
Oddelenie chémieIng. Mariana Gubová
- laboratórium cudzorodých látokIng. Mariana Gubová
- laboratórium fyzikálno-chemických analýzIng. Ingrid Hajduková
- laboratórium biologických metódMVDr. Zuzana Miklášová

ODBOR EKONOMIKY A VNÚTORNEJ SPRÁVY
Úsek finančného účtovníctva a vnútornej správyIng. Zlata Vasiľová
Úsek mzdového účtovníctvaMgr. Zora Nemčíková


 
» Nový web
Pripravili sme pre vás kompletnú prezentáciu, kde nájdete všetky podstatné informácie o ŠPVÚ KE.

» Kontaktný formulár
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, tak neváhajte a kontaktujte nás.