Referencie

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre kovy a dusíkaté zlúčeniny v potravinách a krmivách
vedúci: Mgr. Jana Boržíková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre mykotoxíny a rastlinné toxíny v krmivách a potravinách
vedúci: RNDr. Lívia Muchová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre detekciu živočíšnych proteínov v krmivách
vedúci: MVDr. Štefánia Pirčová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre dioxíny a PCBs v potravinách a krmivách
vedúci: MVDr. Zuzana Miklášová, Mgr. Jana Boržíková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre sedatíva a tyreostatiká
vedúci: Mgr. Jana Boržíková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre antihelmintiká a antikokcidiká
vedúci: Mgr. Jana Boržíková


Národné referenčné laboratóriá sú povinné:
  • spolupracovať s referenčným laboratórium spoločenstva v oblasti svojej kompetencie
  • v oblasti svojej kompetencie koordinovať činnosť úradných laboratórií, zodpovedných za analyzovanie vzoriek
  • v prípade potreby organizovať porovnávacie testy medzi úradnými laboratóriami a zabezpečovať vhodné následné kroky po takýchto porovnávacích testoch
  • zabezpečovať poskytovanie informácií od referenčného laboratória spoločenstva príslušného orgánu a národným úradným laboratóriám
  • príslušnému orgánu poskytovať vedeckú a technickú pomoc pri zavádzaní koordinovaných plánov kontrol
 
» Nový web
Pripravili sme pre vás kompletnú prezentáciu, kde nájdete všetky podstatné informácie o ŠPVÚ KE.

» Kontaktný formulár
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, tak neváhajte a kontaktujte nás.